Luennot ja workshopit

Tieto lisää hyvinvointia! Yhdistämällä luennon tai workshopin osaksi työhyvinvoinnin kehittämispäivää mahdollistat myös työntekijöiden henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämisen. Tiedolliset kokonaisuudet auttavat pureutumaan kehityskohtiin, mihin meistä jokainen voi tuoda oman osansa.  Fiin luentojen ja workshopien tavoitteena on herätellä työyhteisöä ja sen jäseniä kehittämään omaa hyvinvointiaan pienillä, mutta merkittävillä teoilla.

Sekä luennot että workshopit sisältävät osallistavaa keskustelua ja konkretiaan meneviä harjoitteita. Puuduttavan monologin sijaan opimme ja oivallamme yhdessä!

LUENTOJEN AIHEET

 • kaikkien luentojen kesto 90 min
 • etä- tai lähitoteutus
 • hinta 250 € (+ alv. 24 %)

Lepo ja palautuminen

Luennolla käsitellään lepoa ja palautumista osana hyvinvointia ja erityisesti niiden vaikutusta työkykyyn ja tehokkuuteen. Pohdimme yhdessä työkaluja teidän työyhteisönne solmukohtiin, jotka vaikuttavat kuormituksesta palautumiseen. Lepoa ja palautumista käsitellään sekä fysiologisina käsitteinä, että mielen hyvinvoinnin ja arjen pienten valintojen kautta.

Työntekijän ravitsemus – liikkuva työ

Luennon aikana pureudumme henkilöstönne ravitsemustottumuksiin ja ruokailuun liittyviin haasteisiin. Annamme konkreettisia kehittämisehdotuksia sekä pohdiskeltavaa oman ravitsemuksen optimoimiseksi. Luennon pohjana toimivat yleiset ravitsemussuositukset, joiden pohjalta jokainen pystyy soveltamaan itselleen sopivan ja terveellisen ruokavalion.

Tämä luento keskittyy erityisesti liikkuvaan tai fyysisesti raskaaseen työhön, sillä jokaisen työn elementit tuovat omat haasteensa ravitsemuksen suunnitteluun. Otamme huomioon juuri teidän työyhteisönne tarpeet luennon toteutuksessa.

Työntekijän ravitsemus – toimistotyö

Luennon aikana pureudumme henkilöstönne ravitsemustottumuksiin ja ruokailuun liittyviin haasteisiin. Annamme konkreettisia kehittämisehdotuksia sekä pohdiskeltavaa oman ravitsemuksen optimoimiseksi. Luennon pohjana toimivat yleiset ravitsemussuositukset, joiden pohjalta jokainen pystyy soveltamaan itselleen sopivan ja terveellisen ruokavalion.

Luento keskittyy passiiviseen, toimisto- tai päätetyöhön. Otamme huomioon erityisesti tämän kaltaisen työn vaikutukset ravitsemukseen ja arkeen kokonaisuutena.


Tai kokonaan oma aihe? Ota yhteyttä ja rakennetaan juuri teille sopiva kokonaisuus hyvinvoinnin kehittämiseen!


WORKSHOP-AIHEET

Aktiivinen työympäristö ja -toimintakulttuuri

Miten sekä työnantaja että työntekijä voivat vaikuttaa työpäivän aktiivisuuteen? Workshopissa lähestymme aihetta sekä ympäristön että asenteiden pohjalta. Jo pienillä työympäristöä aktivoivilla ratkaisuilla saamme lisättyä aktiivisuuttaa arkeen ja vähennettyä paikallaanoloa, mutta jos työyhteisön ilmapiiri ei tue aktiivisia käytänteitä, jää kaunis suunnitelma puolitiehen. Siksi herättelemme myös ajatuksia asenteiden muutokseen sekä aktiivisuutta tukevaan ilmapiiriin. Yhdessä nämä sekä tukevat työntekijän hyvivnointia että auttavat pitämään mielen ja kehon virkeänä.

 • 2 h inspiroiva ja oivaltava teoriaosuus + 1 h aktivoivat käytännön harjoitteet
 • kokonaiskesto 3 h
 • hinta 400€ (+ alv. 24 %)

Hyvinvointi on minussa – miten itse vaikutan omaan hyvinvointiini

Työnantajalla on tärkeä rooli työhyvinvoinnin, mutta myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Siitä huolimatta muutosta ei saada aikaan, jos yksilö ei itse koe hyvinvointiaan merkitykselliseksi. Loppupeleissä meistä jokainen on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan ja siksi muutoksen kipinä pitää ensisijaisesti sytyttää yksilössä. Tämä workshop auttaa koko työyhteisöä pysähtymään todellisuuteen ja pohtimaan, miten voimme itse kehittää omaa hyvinvointiamme.

 • 2 h oivaltava hyvinvoinnin työpaja + 1 h lajikokeilu
 • kokonaiskesto 3 h +
 • hinta 550€ (+ alv. 24 %)

Tai kokonaan oma aihe? Ota yhteyttä ja rakennetaan juuri teille sopiva kokonaisuus hyvinvoinnin kehittämiseen!

Minivalmennukset

Minivalmennuksissamme liikunta ja hyvinvoinnin kehittäminen yhdistyvät kevyeksi, mutta kuitenkin informatiiviseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Kokonaispituudeltaan 60 minuuttia (luento 30min ja liikunta 30min) kestävät tapaamiset antavat vinkkejä oman arjen optimointiin.

Useampi tapaaminen rytmittävät mukavasti työntäyteistä arkea avaten samalla mahdollisuuden yhdessä vietettävään aikaan. Lisäksi kolme erilaista teemaa liikuntaan auttavat tutustumaan matalalla kynnyksellä liikuntamuotoihin, joita olisi hyvä lisätä arkeen.

Tapaamiset voi teeman mukaan sijoittaa joko päivän alkuun, keskelle päivää tai päivän päätteeksi antamaan kivan lopetuksen päivälle. Toteutus etänä esim. Microsoft Teams:n välityksellä tai livenä paikanpäällä

 • 3 x 60min luento & liikunta -tapaaminen


Aiheina esimerkiksi:

 • Palautuminen arjessa – palautumisen osatekijät ja niihin vaikuttaminen
 • Hyvinvointia etätyössä – arjen hyvinvointia kotoa käsin
 • Hyvinvointi on minussa – miten itse vaikutan omaan hyvinvointiini

Hinta 399€ (etänä) / 599€ (livenä)