Fii Wellbeing Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste  

1. Rekisterinpitäjä  

Fii Wellbeing Oy 

Yhteystiedot:  
Kuikanhuuto 1 as. 19
87250 Kajaani  

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa  

Fii Wellbeing Oy / Tanja Ihalainen  
Kuikanhuuto 1 as. 19 
87250 Kajaani 
050-5616915 
info@fiiwellbeing.com 

2. Rekisteröidyt  

Rekisterissä on asiakkaamme sekä potentiaaliset asiakkaat, joihin on jo luotu kontakti sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median välityksellä tai kasvokkain. 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen peruste:  

 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella 
 • henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

 • palveluistamme tiedottaminen  
 • asiakassuhteen hoitaminen  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

 • nimi  
 • osoite  
 • sähköposti  
 • puhelinnumero 

 
Asiakastiedot  

 • tiedot ostetuista palveluista  

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@fiiwellbeing.com  

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:   

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 
 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  

 • Firstbeat Technologies Oy  
 • The Rocket Science Group, Mailchimp® 

Luovutamme hyvinvointianalyysin tilanneiden asiakkaiden tietoja Firstbeat Technologies Oy:lle hyvinvointianalyysin toteuttamista varten. Firstbeat Technologies Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.   

8. Käsittelyn kesto  

 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa  
 • markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät  

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

Tietoa evästeiden käytöstä

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.
Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.